จัดการข้อมูลศิษย์เก่า :: ค้นหาศิษย์เก่า :: ขอเอกสาร ::ออกจากระบบ


กรอกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
คำนำหน้าชื่อ ::  
ชื่อนักศึกษา::  
นามสกุล::  
รหัสบัตรประชาชน::  
วันเดือนปีเกิด::  * ต.ย. 14012550
อีเมล์::  
หมายเลขโทรศัพติดต่อกลับ

ตรวจสอบสถานะการเข้าใช้งาน


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
TEL : (66 74) 200-300-3 FAX : (66 74) 425467
E-mail : info@hu.ac.th